Vytlačiť túto stránku

Údržba mikroskopu

Pre správne pozorovanie a predovšetkým správne výsledky je potreba mať mikroskop dobre zriadený a nastavený.

Bežná údržba mikroskopu
Medzi bežnú údržbu mikroskopu patrí utretie od prachu. Prachovkou či handričkou by sa mal mikroskop utierať pravidelne, aby nedošlo k jeho zaneseniu. Objektívy a okuláre by sa mali od prachu čistiť pomocou jemného štetca, alebo ľanovej handričky. Vyhnete sa tak možnému poškriabaniu objektívu. Vďaka škrabancom by bolo pozorovanie nepresné a skreslené.


Prípadné znečistenie okuláru zistíte pomerne ľahko. Ak budeme okulárom otáčať a zároveň sa pozerať do mikroskopu, špina sa bude otáčať spolu s okulárom. Ak dôjde k znečisteniu šošoviek, môžeme pomocou benzínu na handričky šošovku utrieť. Ak by benzín nezaberal, môžeme použiť aj xylén. U xylénu však hrozí nebezpečenstvo poškodenia tmelu šošoviek.
Čo sa dôrazne neodporúča, to je premazávanie posuvných častí olejom. Ten by sa mohol dostať do šošoviek, a mikroskop by tak bol nepoužiteľný pre akékoľvek pozorovanie!


Mikroskop sa taktiež odporúča chrániť pred výparmi kyselín, prachom a priamym slnečným žiarením. Predĺži sa tým funkčnosť mikroskopu.

Čítané 8929 krát Naposledy zmenené nedeľa, 09 február 2014 20:30