sobota, január 25, 2020

Popis jednotlivých častí mikroskopu

V tomto článku sme popísali klasický biologický mikroskop, s ktorým sme sa všetci mali možnosť už stretnúť pri štúdiu na základných či stredných školách. Takýto mikroskop je vhodný pre všetkých začínajúcich pozorovateľov mikrosveta.


1. Okulár - Jedná sa o optickú časť mikroskopu. Pomocou okuláru môžete približovať aj zaostriť preparát. Môže byť vybavený aj motívom, najčastejším motívom potom bývajú mriežky či stupnice. Výnimkou nie sú ani ukazovacie ihly.

2. Tubus okuláru - Tubus slúži pre správne vloženie okuláru. Zabraňuje vychýleniu z pozície a pod.

3. Hlavica - Na hlavici je umiestnený tubus s okulárom. Hlavica sa vyberá podľa počtu okulárov. Na obrázku je hlavica určená pre jeden okulár.

4. Rameno mikroskopu - Rameno mikroskopu spája hlavicu a spodnú časť mikroskopu, ktorá sa skladá z ďalších komponentov.

5. Držiak preparátu - Držiak preparátu môže byť rôzne konštruovaný. Na obrázku je perový držiak. Do úvahy ale prichádza aj krížový vodič preparátu, ktorý zaistí pohodlné a hlavne presné posúvanie preparátu.

6. Makro zaostrovanie - Toto zaostrovanie slúži pre zaostrenie preparátu, resp. prípravu na doostrenie pomocou mikro zaostrovania

 

7. Mikro zaostrovanie - Pomocou tohto zaostrenie doostríte preparát. Toto zaostrovanie umožňuje doostriť preparát na precíznu úroveň.

8. Základ mikroskopu - Vďaka základu mikroskop drží balans a nikam sa nenahýňa. Na základe mikroskopu je potom umiestnené celé jeho telo.

9. Kolektor osvetlenie - Na tomto mieste sa vyskytuje osvetlenie, ktoré podsvecuje preparát, aby bol lepšie pozorovateľný. Osvetlenia poznáme niekoľko druhov, od halogénového osvetlenia cez LED až po klasické zrkadlo, ktoré je najmenej praktické.

10. Kondenzor - Ten pomáha meniť kontrast. Kontrast meníme pomocou rôznych filtrov, alebo clôn, v závislosti na potrebe.

11. Pracovný stolík - Na pracovnom stolíku sú umiestnené držiaky na preparát, a v čase pozorovania aj samotný preparát

12. Objektívy - Tu sú umiestnené objektívy s rôznymi možnosťami zaostrenia. Existuje mnoho druhov objektívov

13. Otočná hlavica pre objektívy - Pomocou otočnej hlavice môžeme ľahšie meniť objektívy, a tým ušetriť čas pri pozorovaní preparátu.

Objektívy a ich delenie

Objektívy môžeme deliť podľa viacerých kľúčov. Jedným z nich sú názvy. Tie má síce každý výrobca trošku iné, ale majú rovnaké skupiny, ktoré popisujú vlastnosť objektívu.

Achromáty - majú farebnú zvyškovú vadu odstránenú iba pre dve farby, pre žltú a zelenú. To z toho dôvodu, že na tieto dve farby je oko citlivejšie. Tieto objektívy sú najekonomickejšie, zároveň výhodné pri pozorovaní fluorescencie.
Plan-objektívy - majú odstránenú vadu sklenutia, vhodné sú napríklad pre mikrofotografické práce. Rovnako ako u achromátov aj tu je zvyšková vada odstránená iba pre žltú a zelenú.


Apochromát - Tieto objektívy už majú korekciu pre všetky tri základné farby spektra, vďaka týmto objektívom sa dosahuje lepšieho rozlíšenia pri pozorovaní preparátu.
Planapochromáty - Tieto objektívy spájajú plan-objektívy a Apochromát do jedného objektívu. Radia sa medzi najlepšie objektívy, ale tým pádom aj medzi najdrahšie.
Fluoritové objektívy - Tu je použité fluoridové sklo, vykazujúce vynikajúce optické vlastnosti. Používajú sa predovšetkým v špecializovanej mikroskopií.
 
Druhým kľúčom delenia môže byť farebný prúžok, pomocou ktorého sa na revolverovom nosiči rýchlo zorientujete, aké priblíženie práve máte nastavené. Treba si však uvedomiť, že reálne priblíženie je násobkom okulára s objektívom, to znamená, ak má okulár 10x priblíženie a objektív 40x priblíženie, výsledné zväčšenie bude 400x násobné.

Čierny prúžok signalizuje 1x priblíženie.
Hnedý prúžok signalizuje 2x priblíženie.
Červený prúžok signalizuje 4x priblíženie.
Žltý prúžok signalizuje 10x priblíženie.
Zelený prúžok signalizuje 20x priblíženie.
Svetlo modrý prúžok signalizuje 40x priblíženie.
Modrý prúžok signalizuje 60x priblíženie.
Biely prúžok signalizuje 100x priblíženie.

 

Tretím kľúčom delenie objektívov je ich použitie. Teda, či sú určené pre suché pozorovanie, alebo pre imerziu.
U suchého pozorovania sa medzi objektívom a krycím sklom preparátu predpokladá vrstva vzduchu.
Pre imerzné pozorovanie sa potom používa imerzný olej, prípadne voda. Imerzný olej má podobný index lomu ako sklo, vďaka tomu vznikne homogénne prostredie.

Druhy okulárov

Galileiho okulár sa skladá z dvojvydutej rozptylky. Vďaka tomu obraz neprevracia hore nohami, nevýhodou tohto okulára je ale malá možnosť priblíženia.
Keplerov okulár je spojná šošovka, tá už umožňuje lepšie priblíženie, ako Galileiho okulár, na rozdiel od neho ale prevracia obraz hore nohami.
Huyghensov okulár je sústava dvoch plankonvexných spojných šošoviek. Medzi šošovkami sa potom nachádza clona. Tento typ okuláru umožní korekcie farebných chýb, je používaný skôr v lacnejších prístrojoch.
Ortoskopický okulár je zložený zo vstupnej clony, troch šošoviek a z výstupnej konvexkonkávnej spojky. Tento typ okuláru umožňuje dokonalú korekciu farebných vád, zároveň je základným typom okuláru pre astronomické zariadenia.
Ploessel-Steinheilov okulár je zložený z dvoch dvojčlených achromátov, tie sú obrátené proti sebe. Dobre koriguje farebné vady.
Pre širokouhlé prístroje sa môžu používať aj okuláre s viacerými zo šiestich a viac šošovkami. Tieto okuláre sa však používajú menej, aj vďaka svojej drahej obstarávacej cene.

Čítané 15048 krát Naposledy zmenené nedeľa, 09 február 2014 13:08

Napíšte komentár

Najnovšie recenzie

  • 1
  • 2
  • 3

Astronomická fotografia – širokouhlá fot…

27-04-2014 Prečítané:11132 Astronómia

Astronomická fotografia – širokouhlá fotografia

Astronomická fotografia umožňuje pútavo zobraziť vesmírne objekty, ich zaujímavé prejavy ako aj rôzne zoskupenia na oblohe. Existujú mnohé oblasti, v ktorých sa môže fotograf realizovať.... Článok

Astronomická fotografia – metódy zaostro…

10-02-2014 Prečítané:12584 Astronómia

Astronomická fotografia – metódy zaostrovania

Zaostrenie optickej sústavy v teleskope pre účely astronomickej fotografie je kľúčové. Na prvý pohľad sa môže zdať, že ide o triviálny problém, avšak pri detailnejšom... Článok

Astronomická fotografia - 1. metódy fote…

13-11-2013 Prečítané:17343 Astronómia

Astronomická fotografia - 1. metódy fotenia

Od nepamäti človek dvíha hlavu k oblohe a pokúša sa pochopiť vesmír. Mnohé veci sme objavili, mnohé sa zamotalo a bude potrebné ešte veľa úsilia,... Článok